Top Artikujt

Modern Romance Collection by Passion!
Lexo më shumë
Me këtë truk, buzëkuqi juaj do t’ju zgjasë gjatë tërë ditës!
Lexo më shumë
Trendet më të mira të ngjyrës së flokëve për vitin 2018!
Lexo më shumë
AL  EN

Privatësia

“Beautiful Magazine” garanton ruajtjen e privatësisë së vizitorëve të web-faqes sonë; kjo politikë përcakton mënyrën se si do të trajtojmë informacionet tuaja personale.

Vizitorët e faqes sonë “Beautiful Magazine” duhet të kenë parasysh dhe të pajtohen me kushtet e mëposhtme në rastin kur atyre u duhet të plotësojnë ndonjë formë online, duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat e tyre personale, si emri, mbiemri apo e-mail adresa. “Beautiful Magazine” gëzon të drejtën që të shfrytëzoj të dhënat e përdoruesit (gjatë plotësimit të ndonjë forme online) për qëllime të komunikimit me përdoruesin dhe dërgimit të materialeve promovuese të marketingut.

Vizitorët, në rastin e ofrimit të të dhënave të tyre personale, gjatë plotësimit të ndonjë forme online, duhet të kenë parasysh që një gjë e tillë bëhet plotësisht në mënyrë vullnetare, për qëllimin për të cilën kërkohet (p.sh. postimin e ndonjë komenti).

Pasi që informacioni të ketë mbërritur në serverin e web-faqes sonë, të dhënat do të ruhen në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, përkatësisht në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Serveri i web-faqes sonë posedon sistem të sigurisë që i plotëson standardet më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave. Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtu se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë tërë informacionin e kërkuar.

Përdoruesi e ka të drejtën që në çdo kohë të bëjë kërkesë tek “Beyoutiful Magazine” për të pasur qasje në këto të dhëna si dhe të mund të kërkoj korrigjimin e tyre nëse e sheh të nevojshme.