Top Artikujt

Modern Romance Collection by Passion!
Lexo më shumë
Me këtë truk, buzëkuqi juaj do t’ju zgjasë gjatë tërë ditës!
Lexo më shumë
Trendet më të mira të ngjyrës së flokëve për vitin 2018!
Lexo më shumë
AL  EN

Diagramet e Hamiltonit

Hulumtimi i bërë nga L’Oréal’s rreth rënies së flokëve ka nxerrur dritë në këtë fenomen.

 

Shkaqet e humbjes së flokëve

Faktorët ekzogjen, dietik ose sezonal, faktorët gjenetik, hormonal dhe disa faktorë të rritjes janë të implikuara direkt në ciklin e flokëve. Ato kontribuojnë në procesin e humbjes së flokëve, ose fenomenit të humbjes së flokëve, nga të cilat tullacia është faza përfundimtare. Vërehet shpesh tek burrat, ky proces është shumë i ngadaltë dhe zhvillimi i tij është i vështirë për tu ndjekur.

Diagramet e Hamiltonit

Diagramet e Hamiltonit tregojnë se zona të ndryshme të kokës sillen ndryshe në lidhje me alopecinë, e cila fillon në anët e ballit, në rajone të njohura si grykët e përkohshme-frontale, përpara se të arrij në majën e kafkës, në kulm. Nga ana tjetër, qafa dhe tempujt janë jashtëzakonisht rezistente dhe tullacia totale është jashtëzakonisht e rrallë.

Në 1951, Dr James Hamilton vendosi një klasifikim të fazave të ndryshme të humbjes së flokëve që përdoret akoma gjerësisht sot dhe është referencë standarde. Për më tepër, metoda të shumta janë zhvilluar për të kuantifikuar procesin e alopecisë. Këto përfshijnë fototrogramin, teknikat për peshimin e flokëve dhe studimin mikroskopik të gjëndrave të flokëve. Sidoqoftë, këto teknika vlerësimi janë të vështira për t’u përdorur për studimin e mostrave të mëdha të popullsisë.

 

Hulumtimet e L’Oréal për humbjen e flokëve

Laboratorët e L’Oréal kanë zhvilluar një metodë të shpejtë të riprodhueshme për të vëzhguar lëkurën e kokës dhe flokët e një numri burrash (studimi SU.VI.MAX) në mënyrë që të zhvillojnë një mjet efektiv për parashikimin e humbjes së flokëve.

Makrofotografitë e pjesë së sipërme të kokës së 731 vullnetarëve u morën duke përdorur një sistem të standardizuar të dy lenteve që vëzhguan parametrat e mëposhtëm: densitetin e flokëve, diametrin e flokëve, ndryshimin në këto diametra si dhe shenjat periferike. Këto të fundit karakterizohen nga modifikime në pamjen e kokës, përkatësisht në bazën e boshtit të flokëve.

Vëzhgimet tregojnë se shpeshtësia e variacionit në diametër dhe shenjat periferike që mund të shihen që në fazat e hershme rriten me fazën e alopecisë. Analiza statistikore e rezultateve të marra nga monitorimi klinik i 731 burrave, në periudha të ndryshme studimi, (T0 / T2 vjet / T5 vjet) ka vërtetuar se prania e një prej këtyre parametrave (dhe një fortiori shoqërimi i tyre) paraqet rrezik për uljen e densitetit të flokëve.

Vëzhgimi i variacionit në diametër në fazat e hershme të alopecisë, pra, ofron një nga mjetet më të mira për të parashikuar zhvillimin e alopecisë.

Për më tepër, një studim i kryer në bashkëpunim me ekipin e A. Tosti (Bolonjë, Itali) ka treguar se miniaturizimi progresiv i rrënjës së flokëve është përgjegjës për variacionin në diametër. Prania e shenjave periferike shoqërohet me infiltrate perifollikulare dhe me një ulje të trashësisë së epidermës e vërejtur gjatë alopecisë. Këto rezultate paraprake tregojnë se, pas shenjave klinike të vëzhguara, janë të fshehura mekanizma delikat biologjik të cilët mbeten të sqarohen në të ardhmen.

A: makrofotografia e një kokës të shëndetshme
B: makrofotografia e një kokës së shëndetshme që tregon ndryshimin e diametrit të flokëve
C: makrofotografia e një kokës që tregon shenja periferike
D: makrofotografia e një kokës që shoqëron dy perimetrat (ndryshimi në diametër dhe shenjat periferike)

 

Burimi: medium.com